Turystyka

Planując wypoczynek i rezerwując oferty noclegów w Tarnobrzegu warto skorzystać z okazji i poznać przyrodnicze walory okolicy.  Ze względu na osobliwości przyrody, występujące w powiecie tarnobrzeskim turyści mogą tu podziwiać nie tylko rzadkie rośliny i stare drzewostany, ale również rzadkie okazy ptaków.

Obszar projektowanego rezerwatu przyrody „Stawy” typu ornitologiczno-wodno-leśnego położony jest na terenie gmin Nowa Dęba i Grębów obejmując powierzchnię 753 ha. Głównym celem projektowanego rezerwatu jest zachowanie istniejącego od okresu międzywojennego znaturalizowanego dużego kompleksu stawów rybnych w otoczeniu lasówi łąk. W tych istniejących warunkach przyrodniczych jest potrzeba objęcia ochroną prawną interesującej ornitofauny o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Na obszarze stawów zidentyfikowano 177 gatunków ptaków środowisk wodnych, błotnych, leśnych, łąkowych i polnych. Wśród gatunków ptaków ze środowiska wodnego i bagiennego uchodzących za najrzadsze i wymierające należy wymienić: czaplę siwą, purpurową i białą, orlika krzykliwego, rybołowa, bielika, perkoza rogatego, kormorana czarnego, ślepowrona, orła przedniego, kanią czarną, bociana czarnego, bociana białego – 48 par gniazdujących. Dla tych ptaków za wyjątkiem bociana białego wprowadzono strefy ochronne stanowisk lęgowych celem zabezpieczenia i uratowania ich przed wyginięciem.

W wyjątkowo bogatej zróżnicowanej szacie roślinnej określonych zbiorowisk leśnych dobrze zachowane są prawie naturalne lasy grądowe ze starymi sędziwymi pomnikowymi okazami dębu szypułkowego. Rejon projektowanego rezerwatu posiada bardzo duże walory rekreacyjno-wypoczynkowe z uwagi na powierzchnię stawów 672 ha. Ogromna przestrzeń stawów, rozległe szuwary i odgłosy pływającego i unoszącego się ptactwa w powietrzu, tworzy swoisty odczuwalny mikroklimat pełen doznań estetycznych.

Ze względu na wartości zarówno przyrodnicze jak i kompozycyjne zachowały się do czasów obecnych stare przypałacowe parki tworząc układy przestrzenne architektury. Najlepiej zachowały się założenia parkowo-ogrodowe w Baranowie Sandomierskim i Grębowie.

Ciekawostką przyrodniczą jest pomnik przyrody – stanowisko zimoziołu północnego w Nadleśnictwie Buda Stalowska gmina Nowa Dęba.

W Machowie k. Tarnobrzega trwa likwidacja byłych Kopalni Siarki „Machów”. Wyrobisko o depresji – 110 m wyłożone zostało warstwą iłów krakowieckich. Budowany zbiornik wodny będzie miał głębokość 40 m i pow. 470 ha. Zbiornik będzie napełniony wodą z Wisły. Cyrkulację wody zapewnią dwa kanały wlotowy i spustowy przeprowadzone pod wałem wiślanym i dwupasmową drogą tzw. „Wisłostradą”. Za kilka lat będzie to w dużej skali atrakcja turystyczna, bowiem nigdzie na świecie nie likwidowano jeszcze kopalni siarki w „kierunku wodnym”. Powierzchnia jeziora „machowskiego” umożliwi uprawianie sportów wodnych w tym żeglowania.